Baş dönmesi yakınmaları acile başvuruların %25 ini oluşturur. Bu gibi yakınmalar mutlaka orta ve ileri yaş grubunda daha sık görülür. Çocuk yaşlarda seyrek görülür. Baş dönmesi hareket yanılsamasıdır. Baş dönmesi olan hasta olmayan hareketi varmış gibi kendisinin ya da çevresinin hareket ettiğini sanmaktadır. Kişinin çevresine göre dengesini koruyamama durumudur. Denge bozukluğu ve baş dönmesi oldukça sık rastlanan bir hastalıktır.

Neden baş dönmesi yaşarız

 Kulağa bağlı nedenler; Gerçek baş dönmesinin büyük bir kısmından sorumlu olan kulak organımızdır. Konuma bağlı baş dönmesi, bu rahatsızlık ile tedavi sunan kliniklerde çok sık görülen sebeptir. Neredeyse bütün hastalarda başın hareketleri ile artan müthiş baş dönmesi yakınması vardır. Teşhisi; İç kulakta bulunan kanalların, birçok manevralara karşı vermiş olduğu cevaplara bakılarak konulur.

Travmalar; Başa alınan sert darbelerle kafatasında oluşan iç kulağı zedeleyip kırık sonrasında başın dönmesi ile birlikte kusma ve bulantı olabilir. İç kulağa zarar verdiğinden baş dönmesine sebep olur.

Nörolojik Hastalıklar; Beyincik, beyin gibi organdan oluşan merkezi sinir sistemindeki Parkinson, migren, sifiliz beyin tümörü, kanama ya da kan damarındaki tıkanıklığa bağlı beslenme bozukluğu, multipl skleroz(MS) v.b hastalıklar denge bozukluğuna sebep olabilir.

Dahili hastalıklar; Kalp kapakçığı rahatsızlığı, kalp yetmezliği, diyabet, anemi, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, tiroid bezi hastalıkları, ani su kaybı