İş hayatında yazılı olmayan, dile getirilmesi bile gerekmeyen, her çalışanın bilmesi ve uygulaması gereken ‘etik’ kuralları sizlerle paylaşmak istedik.. Kim bilir belki de sıkça dile getirilmediğinden unutulan, yozlaşan iş etiği kurallarını siz de çiğniyor olabilirsiniz.. Keyifli Okumalar..

Mobbing

Mobbing genel anlamda iş ahlakına uymayan, ast üst ilişkisini kendi kişisel duyguları ile karıştıran, zorbalık yaparak kişiyi psikolojik şiddete maruz bırakmak anlamına gelmektedir. Mobbing psikolojik açıdan çalışanı zora sokmak, aşağılamak, hakaret etmek veya kişiyi iş tanımının dışındaki işlere zorlamak şeklinde olabilir.Mobbing kıdemli ve yeni işe girmiş kişiler arasında olabileceği gibi işveren ve işçi arasında da olabilir. Yetkileri daha yüksek olan kişi genelde Mobbing’i uygulayan kişidir. Bu durum her zaman bahsettiğimiz şekilde de olmayabiliyor. Örneğin kadın ve erkek arasında da iş ortamında psikolojik şiddet yaşanabiliyor. Fiziksel şiddet gibi gözle görülmese de ‘Mobbing’ uygulamak iş etiği açısından oldukça yanlıştır ve hatta suçtur.

Ses Tonu ve Emir Kipleri

Çalışan ve iş veren arasında çok büyük bir kıdem farkı olsa dahi hiçbir neden iş arkadaşlarının birbirine seslerini yükselterek bağırmasını ve emir kipleri ile konuşmasını haklı çıkarmaz. İş motivasyonu açısından oldukça önem teşkil eden bu tutum kişinin zamanla işten soğumasına, motivasyonunun düşmesine ve iş tanımını  tam anlamıyla yerine getirmemesine neden olabilir. İş arkadaşları birbirlerine karşı daima nazik, rica cümleleri ile konuşmalıdır. Bu tutum ile iş motivasyonu yükselecek ve kişi işine daha fazla yoğunlaşacaktır. Dolaylı olarak iş verimi artacak ve sükunet sağlanacaktır.

El Şakaları ve Aşağılayıcı Şakalar

Özellikle fazla samimiyetten kaynaklanan el ve dil şakaları zamanla aşağılayıcı, laubali bir iş ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kurumsal bir iş yerinde hiçbir çalışan birbirine dışarıda olduğu gibi el, dil şakası yapmamalıdır. Bu durum zamanla kişilik haklarına saldırıda bulunmaya kadar ilerleyebilmektedir.